باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR barikan website talghan وب سایت باریکان یکی از روستاهای بخش طالقان باريكان جزء دهستان « ميان طالقان» و از روستاهای زيباي بخش باستاني طالقان و داراي پيشينه اي دير پا و تاريخي است. انشاءالله اين بخش از ... باريكان/ طالقان - BARIKAN.IR